En vän till mig var i 17 år mellanchef på ett företag. När företaget flyttade verksamheten från Göteborg fick han erbjudande att flytta med men avstod. Som ett avslut på anställningen gick han tillsammans med några andra ut på krogen. Efter några öl började man diskutera min väns ledarskap. Med stor förvåning hörde han att många hade varit ”rädda” för honom och att man hade mått psykiskt riktigt dåligt på saker som han sagt och gjort mest på skämt. Min vän trodde att han hade varit omtyckt därför att alla alltid hade varit så trevliga mot honom.

Varför sa ingen något? Jag hade med glädje ändrat mig. Det var ju bara en slags chefsroll jag spelade.

Dilemma

För att inte riskera att i framtiden få ett negativt bemötande av chefen så avstår många anställda att kritisera chefen även när ledarskapet skapar psykiska påfrestningar. Vilket får till följd att en chef kan ha ”dåligt ledarskap” i många år utan att själv vara medveten om det.

?

? ?

? ? ?

En mycket viktig fråga.

Hur mycket – ohälsa – skulle kunna undvikas bara genom att anställda gav chefen de goda råd som behövs? Men hur? Här kommer mitt förslag på lösning. //Staffan

Goda råd till chefen är ett socialt konstexperiment som syftar till att med fantasins kraft* lösa upp ”dilemmat”. Alla som har en chef som behöver förbättras är välkomna att deltaga.

*Fantasi är:

exklusivt (varje fantasi är unik)

generell (alla människor i hela världen kan fantisera, man kan fantisera om allt)

obegränsad (i fantasin prövar du de mest avancerade tankarna)

positivt (fantasi skapar glädje, spänning, hopp, tröst, längtan …)

outtömligt (fantasin tar aldrig slut)

Fantasi = förmågan att skapa avstånd till det närliggande och närhet till det frånvarande

Varför?

Dåligt ledarskap orsakar lika mycket ohälsa på en dag som värsta influensaepidemin gör på ett år.

Dåligt ledarskap orsakar stress, oro, otrygghet, frustration, vantrivsel, ont i magen mm hos väldigt många anställda. Det räcker inte med 98 % bra ledarskap om de återstående procenten skapar ohälsa. Dåligt ledarskap är också mycket ineffektivt då det riktar personalens energi åt fel håll.


Hur?

Det behövs ett tydligt men fantasifullt sätt att framföra de goda råden.

Ni som vill delta i konstprojektet formulerar ert bästa goda råd till er närmsta chef. Ni ger rådet ett stadsnamn, ex Milano.

Det goda rådet Milano kan exempelvis vara: ”Det är väldigt stressande att chefen tittar på klockan varje gång chefen ser någon av personalen gå på toaletten. Sluta gärna med det”

Ni sänder ert goda råd till mig. (se nedan)

Alla goda råd till chefen som inkommer före 1 februari 2020 samlas i en bok med namnet Goda råd till chefen. Kommer likartade råd in så är det den som först skickade in rådet som namnger det. Förhoppningsvis får jag ihop en täckande bild av alla fel en chef kan göra. När boken är klar sänder jag den till er som PDF-fil.

Ni printar 2 ex av boken och lägger ett ex till personalen och ett till chefen.

För att göra chefen uppmärksam på att chefen har problem med ”Milano” ska ni använda er fantasi. Ni kani exempelvis ihop med boken lägga receptet på Milanopinnar eller en bild AC Milans klubbmärke eller det er fantasi föredrar.

Budskapet måste gå fram men gärna på ett fantasifullt sätt.

Trots att det goda rådet ges på ett fantasifullt sätt kan det till en början svida lite i chefens självkänsla därför så rekommenderar jag att det goda rådet lämnas anonymt. Det påverkar inte effekten.

.


Förväntad effekt

 • Att alla goda råd till chefen formuleras och samlas i en bok plus att anställda använder fantasins kraft för att uppmärksamma sin chefs dåliga ledarskap jämnar ut styrkeförhållandet mellan chef och anställd och eliminerar eller minskar ”dilemmat”. Förutsättningar skapas för en friskare, trevligare och effektivare arbetsplats.
 • När någon använder fantasi för att berätta något för dig så får det en positiv touch även om budskapet i sig är lite bittert. Du upplever kritik från den fantasifulla avsändaren som mer balanserad och rättvis än om du får samma kritik av en ”cementkeps”. Att som chef få goda råd ger möjlighet att förbättra sitt ledarskap vilket leder till att man bättre tillfredsställer personalens önskan om god trivsel och arbetsgivarens önskan om god effektivitet. Chefen kan också få ökat självförtroende av att läsa allt dåligt han inte gör.
 • Även de som inte deltagit i konstprojektet kan skaffa boken och använda fantasins kraft för att förbättra ledarskapet på sin arbetsplats. Kanske kan en ständigt uppdaterad ”Goda råd bok” bli ett permanent verktyg på våra arbetsplatser?

Kostnad

Det kostar inget att delta i konstprojektet och få kodboken. Men jag tar tacksamt emot sponsring. Betala in på mitt bankkonto SEB 5034 01 275 38. Ange Goda råd i ”meddelande”.


Lämna ditt goda råd till din chef här:

Om mig

Arbetar med sociala experiment som konst.

Sociologi, historia och konstvetenskap Göteborgs Univesitet

Exempel på projekt:

 • 1992 Världsutställning Sevilla
 • 1995 Friidrotts VM Göteborg
 • 1996 – 1999 Europeiska Unionen
 • 2001 Designer Mats Theselius och Vita Huset (Washington)
 • 2005 ”Önskar du något som inte finns” Kulturhuset Stockholm
 • 2007 – 2010 ”Inkommande” Volvo PV, SEB, Husqvarna m fl.
 • 2012 ”grannens pöjk” Röhsska museet Göteborg
 • 2014 ”Skänk en flaska” Konstnär Code 26
 • 2016 ”Businessklass” Företagarna
 • 2017 Svensk Kreativitet pågår
 • http://www.svenskkreativitet.se
 • 2018 ”Önskar du något som inte finns i centrum” pågår
 • www?
 • 2019 ”Vad är en lärare?” pågår
 • www?

Staffan Johansson Paternostergatan 14, 414 67 Göteborg

072 318 48 96 usjohansson@gmail.com

Favoritcitat: konst kan vara lika viktigt för samhällsutvecklingen som politik och vetenskap. // Marcel Duchamp

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång